Ceník

Ceník nabízených služeb:

  • Vyhledání jednotlivých zápisů z matrik a jejich překlad do českého jazyka – 150Kč
  • Vyhledání 2-10 osob/zápisů a zpracování rodokmenu – 120 Kč za osobu/zápis.
  • Vyhledání 11 a více osob/zápisů a zpracování rodokmenu – 80 Kč za osobu.
  • Společná návštěva archivu – 200 Kč za každou započatou hodinu.

Nejsem plátcem DPH.